Corredisses IT-61CR-EVO

Finestres i portes corredisses.

Sistema de finestres i portes corredisses amb trencament de pont tèrmic, de fàcil construcció, gran robustesa i disseny modern, amb excel·lents prestacions tèrmiques i mecàniques. Molt versàtil, amb diferents possibilitats d’execució en obra. Fulles perimetrals (45º) o Tall recte (90º) amb poliamides de 28 mm i 32 mm reforçada amb fibra de vidre.

CARACTERÍSTIQUES

  • Biaix de cartabó amb escaire d’alumini fos i escaire de reforç exterior.
  • Dimensions base del sistema:
    • Marc: 61 mm – Fulla: 40,5 mm.
  • Gruix màxim de vidre: 30 mm.
  • Gruix general de perfils: 1,5 mm.

FINESTRA DE 2 FULLES

Resistència a la càrrega de vent C4
Permeabilitat a l’aire Classe 4
Estanquitat a l’aigua 7A
Acústic 41 (-2; -5)
Tèrmic Uf=3,06

Assajos aire, aigua i vent fets per Ensatec amb núm. 244.853.

Valor de transmitància Uf per al nus tipus:  Uf=3,06 W/m2·ºK, segons UNE-EN ISO 10077-2/2012.

Valor de transmitància  Uw=1,50 W/m2·ºK, per a una finestra de  2,35 x 2,18m. (LxH) amb vidre  Ug=1,0 W/m2·ºK, i intercalari aïllant (siwsspacer). Assajos acústics per Ensatec amb núm 240696.

BALCONERA DE 2 FULLES

Resistència a la càrrega de vent C2
Permeabilitat a l’aire Classe 4
Estanquitat a l’aigua 7A
Acústic 26(-1;-2)
Tèrmic Uf=3,06

Assajos aire, aigua i vent fets per Ensatec amb núm.  244.856. Reducció acústica amb vidre 4/18/5, segons norma EN 14351.
Valor de transmitància Uf per al nus tipus: Uf=3,06 W/m2·ºK, segons UNE -EN ISO 10077-2/2012.
Valor de transmitància Uw=1,59 W/m2·ºK,  per a una finestra de 2,2 x 2,38m (LxH) amb vidre  Ug=1,0 W/m2·ºK i intercalari aïllant.

Descàrregues

Descàrregues relacionades

Trobaràs més informació de CONSTRUAL a l’àrea de DESCÀRREGUES.