Portes corredisses elevadores

Formats DELUXE per la seva resistència.

Sistema de porta corredissa elevable amb trencament de pont tèrmic, per a grans dimensions i pesos, amb un disseny modern, que compagina la funcionalitat amb elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.

CARACTERÍSTIQUES

  • Trencament de pont tèrmic amb poliamida de 18,6 mm en la fulla i 24 mm en el marc.
  • Dimensions base del sistema:
    • Marc: 128 mm – Fulla: 57 mm.
  • Gruix general dels perfils: 2 mm.
  • Gruix màxim de vidre: 38 mm.
  • Acoblament de marc amb doble escaire de perns.

FINESTRA 3000x2300mm. 2 FULLES

Resistència a la càrrega de vent C3
Permeabilitat a l’aire Classe 4
Estanquitat a l’aigua 7A
Acústic 38
Tèrmic Uf=3,94

Assajos aire, aigua i vent fets per Ensatec amb núm.  211.919. Reducció acústica amb vidre 4+4sc/16/6, segons norma  EN 14351.

Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 Argó/6 baix emissiu. Valor de transmitància del nus Marc-Fulla: 3,94W/m2·ºK.

Descàrregues

Descàrregues relacionades

Trobaràs més informació de CONSTRUAL a l’àrea de DESCÀRREGUES.