Portes IT75RPT

Finestres i portes.

Sistema de tancament per a portes, amb trencament de pont tèrmic, d’alta gamma.

CARACTERÍSTIQUES

  • Dimensions base del sistema:
    • Marc: 75 mm. – Fulla: 84 mm.
  • Gruix màxim de vidre: 61 mm.
  • Varetes de poliamida de 34 mm.
  • Doble escaire interior-exterior en marc i fulla

FINESTRA

Resistència a la càrrega de vent C4
Permeabilitat a l’aire Classe 4
Estanquitat a l’aigua 9A
Acústic 34
Tèrmic Uf=2,87

Assajos aire, aigua i vent fets per Ensatec amb núm.  ZV-4328. Reducció acústica amb vidre 4/10/5, segons norma EN 14351.

Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 Argó/6 baix emissiu. Valor de transmitància del nus Marc-Fulla: 5,70 W/m2·ºK.

BALCONERA

Resistència a la càrrega de vent C2
Permeabilitat a l’aire Clase 4
Estanquitat a l’aigua E900
Acústic 33
Tèrmic Uf=2,87

Assajos aire, aigua i vent fets per Ensatec amb núm.  215.565. Reducció acústica amb vidre 4/10/5, segons norma EN 14351.

Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 Argó/6 baix emissiu. Valor de transmitància del nus Marc-Fulla:  5,70 W/m2·ºK.

Descàrregues

Trobaràs més informació de CONSTRUAL a l’àrea de DESCÀRREGUES.