Millora de l’estàtica

STV® Envidrament en sec

STV® Envidrament en sec

La tècnica d’enganxat STV® (envidrament en sec) es fa mitjançant l’enganxat del vidre i la fulla del perfil, mantenint el calçat del vidre de manera habitual. Per fer-ho, es fa servir una cinta adhesiva d’alt rendiment especialment desenvolupada per a la construcció de finestres. Enganxant el vidre amb el perfil de fulla, es transmet la rigidesa del vidre a la fulla i tot el sistema queda més estable.

  • Amb una gran resistència a les ratllades i a la intempèrie.
  • Protecció antirobatori, RC2.
  • Per a obra nova i renovació.
  • Assajat d’acord amb l’última normativa RAL-GZ 716.
  • Integrat en la plataforma de S 9000, disponible amb junta topall i junta central.

Permet noves mides

La combinació de la tècnica STV® reforç d’acer estàndard fa possible la fabricació de mides de fulla no aconseguides fins ara.  Amb STV® i reforços estàndard, mides de fulla de fins a 2,50 m.

Reducció del temps de treball

Les feixugues tasques d’ajustatge i reajustatge de la finestra es redueixen al mínim.