Datuen Babeserako Politika

Lege-oharra. Pribatutasun-politika eta Erabilera-baldintzak.

IZAERA PERTSONALEKO DATUEN TRATAMENDUARI BRUUZKO LEGE-INFORMAZIOA

(2016/679 DBAO-era egokitua)

Nor da tratamenduaren Arduraduna?

Tratamenduaren arduraduna: CONSTRUCCIONES METÁLICAS CONSTRUAL S.L.U (aurrerantzean, CONSTRUAL) IFZ: B26358416 Posta-helb.: Lentiscares Hiribidea 31, Lentiscares Industrialdea, 26370 – Navarrete (Errioxa), telefonoa: (+34) 941 44 53 74 eta posta elektronikoa: administracion@construal.es. Jakinarazten dizugu, webgune honen bitartez ematen dizkiguzun datu pertsonalak Europar Batasunean eta Espainian datu pertsonalen babesari dagokionez indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz tratatuko direla.

Datuen bilketa hasteko orduan, jaso nahi diren datuek borondatezko edo derrigorrezko izaera duten adieraziko da. Derrigorrezko datu gisa sailkatutakoak emateari uko egiteak, zerbitzurako sarbidea ezeztatzea edo zerbitzua ez eskaintzea eragin dezake. Halaber, datuak borondatez ere eman daitezke, eskainitako zerbitzuak edota produktuak hobeto eskaini ahal izateko.

Erabiltzaileak emandako datuak zehatzak izan beharko dira eta interesatuaren benetako egoerarekin bat etorri beharko dira. Datuak sartzen dituen erabiltzailea da gure webgunean emandako informazioaren egiatasunaren erantzule bakarra.

Zertarako erabiltzen ditugu zuk emandako datu pertsonalak?

Hurrengoak dira zure datu pertsonalak erabiltzearen helburu nagusiak:
Ematen dizkiguzun datu pertsonalak webgunearen bitartez zurekin harremanetan jartzeko eta zure eskaerari erantzuteko erabiltzen ditugu (ez da merkataritza-komunikazio gisa hartuko interesatuei bidaltzen zaien informazioa, baldin eta horren helburua erabiltzailearen eta gure elkartearen arteko harremanari eustea bada).

Produktu edota zerbitzu bat eskatzen diguzunean, ematen dizkiguzun datuak eskatutako produktua edota zerbitzua eskaintzeko erabiltzen ditugu, eta baita honen administrazio- eta kontabilitate-kudeaketa egiteko ere.

Zein da datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa?

  • Zure eskaerari erantzuteko kontratu aurreko neurriak egikaritzea.
  • Gurekin dauzkazun, edo eskatzen edo kontratatzen dituzun produktuak eta zerbitzuak kudeatzeko kontratu bat egikaritzea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu datu pertsonalak?

Datu pertsonalak zure eskaerari erantzuteko, edo eskatu dituzun edo kontratatuta dituzun produktuak eta zerbitzuak kudeatzeko behar dugun denboran gordeko ditugu, zure datu pertsonalak ezabatzeko duzun eskubidea erabil dezakezula alde batera utzi gabe. Honek datuak blokeatzea eragingo du, gure lege obligazioek irauten duten denboran zehar, edo gure produktuei edota zerbitzuei buruzko informazioa jasotzen jarraitzeari uko egiten diozunera arte.

Lege obligazioak bete arte, erabiltzailearekiko harreman oro amaitzen dugunean ere, datuak gorde ahal izango ditugu. Kontabilitate- eta zerga-dokumentazioa, 6 urtez gordeko da merkataritza-helburuetarako, eta 4 urtez helburu fiskaletarako.

Ez da aurreikusten erabaki-hartze automatizaturik edo profilen lanketarik.        Ez da aurreikusten datuak hirugarren herrialdeetara transferitzerik.

Nortzuk dira tratamenduaren gure Arduradunak?

Zerbitzu apropos bat eskaini eta kontratu-harremana kudeatu ahal izateko, arduradun kategoria hauek kontratatu ditugu, zeintzuek CONSTRUALen izenean zure datuak tratatuko dituzten: kontabilitate- eta zerga-aholkularitza zerbitzuak, lan-aholkularitza zerbitzuak, auditoretza eta aholkularitza zerbitzuak, segurtasun fisikoaren zerbitzuak, informatika-aholkularitza zerbitzuak, hosting zerbitzuak.                                                                            Zerbitzuak eskaintzen diren lekua: Espainia.

Zeintzuk dira zure eskubideak?

CONSTRUAL zure datu pertsonalak tratatzen ari den jakiteko eskubidea (atzitzeko eskubidea); datu okerrak zuzentzeko eskubidea (zuzentzeko eskubidea); kontratua egikaritzeko beharrezkoak ez direnean datuak ezabatzeko eskubidea (ezabatzeko eskubidea); egoera batzuetan, tratamendua mugatzeko eskubidea (tratamendua mugatzeko eskubidea); zuri dagozkizun datu pertsonalak jasotzeko edo zuk aukeratutako beste pertsona bati bidaltzeko eskubidea, ohiko erabilera eta irakurketa mekanikoa duen formatu batean (datuak mugitzeko eskubidea); intereseko informazioa jasotzeko emandako baimena edozein unetan kentzeko eskubidea (ukatzeko eskubidea). Zure eskubideak erabil ditzakezu, Tratamenduaren Arduradunaren posta-helbidera edo posta elektronikora idatziz, 2016/679 DBAOeko 15-22 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz. Zure eskubideak erabiltzeko, eskaerari, NANaren edo zure identitatea ziurtatzen duen beste dokumentu baliokide baten kopia bat gehitu behar diozu.

Zure datuen tratamenduak aplikagarri den datu pertsonalen babeserako araudia hausten duela uste baduzu, erreklamazio bat aurkez dezakezu Kontrol-agintaritza eskudunaren aurrean, Espainian, Datuen Babeserako Espainiako Agentzia.

Gaurkotasuna eta informazioaren aldaketa.

Webgune honetan ageri den informazioa, azken eguneraketaren egunean indarrean zegoena da. CONSTRUALek komenigarri ikusten dituen aldaketak aplikatzeko ahalmena gordetzen du, batez ere, Europar Batasuneko eta Espainiako datuen babesari buruzko araudian egon daitekeen edozein aldaketara egokitu ahal izateko; ahalmen hori edozein unetan eta aurrez jakinarazi gabe erabili ahal izango du.